Newsfeed SLO Part.1 (PT-SLO)

woman-4618189_1920

O início do projecto Safe Zone e as actividades dos Grupos Focais


Alma Mater Europaea e o Center Samurai da Eslovénia, juntaram-se a participantes e peritos de 4 países diferentes – Itália, Portugal, e Alemanha, para o desenvolvimento do projeto Safe Zone. Durante as reuniões dos parceiros foram desenvolvidas várias técnicas de acesso e criação de material para inspirar os treinadores de muitos tipos de desportos
O projecto Safe Zone foi desenvolvido para prevenir a radicalização e o extremismo no desporto. Foi provado que os treinadores desportivos influenciam fortemente os jovens que participam no desporto e, consequentemente, podem reconhecer e prevenir o extremismo nas suas fases iniciais.
Nas fases iniciais do projecto, todos os parceiros reuniram materiais e contactaram treinadores. A nível nacional, qualquer parceiro iniciou as actividades do projecto. Alma Mater Europaea e Center Samurai, por seu lado, iniciaram as actividades conduzindo os grupos focais com treinadores. Durante as reuniões foram reunidas diferentes técnicas e pontos de vista de vários treinadores sobre desporto, juventude, as suas experiências, e o que talvez pudessem mudar nos seus clubes.
Nestes grupos focais, recolhemos numerosas experiências de treinadores que foram mentores de jovens que já se encontravam no caminho da radicalização ou que, até certo ponto, já tinham sido radicalizados, e como estes treinadores abordaram estas situações.
No caso da Eslovénia, a excitante conclusão a que se chegou foi que os treinadores, não só de artes marciais, mas também de futebol, basquetebol e voleibol, não sabiam o que fazer com os jovens individuais, que já se encontravam no caminho da radicalização (tal como referido pelo treinador). Os treinadores não conseguiam lidar com a situação, e estes indivíduos foram deixados à “rua”.
Nestes grupos focais, foram desenvolvidos materiais, metodologias e know-how que nos ajudarão a educar os treinadores.

Začetek projekta SAFEZONE in aktivnosti fokusnih skupin


Alma Mater Europaea in Center Samurai sta se pridružila udeležencem in strokovnjakom iz 4 različnih držav, kot so Slovenija, Italija, Portugalska in Nemčija, pri projektu SAFEZONE. Na partnerskih srečanjih smo razvili različne tehnike za dostop in ustvarjanje gradiva za navdihujoče trenerje številnih vrst športov.
Projekt SAFEZONE je bil razvit za preprečevanje radikalizacije in ekstremizma v športu. Dokazano je, da lahko športni trenerji močno vplivajo na mladino, ki se ukvarja s športom, in posledično znajo prepoznati in preprečiti ekstremizem v zgodnjih fazah.
V začetnih fazah projekta so vsi partnerji zbirali materiale in stopili v stik s trenerji. Na nacionalni ravni je vsak partner začel projektne aktivnosti. Alma Mater Europaea in Center Samurai pa sta začela aktivnosti z izvajanjem fokusnih skupin s trenerji. Na srečanjih so zbirali različne tehnike in stališča različnih trenerjev o športu, mladosti, njihovih izkušnjah in predlogih o tem, kar bi morda lahko spremenili v svojih klubih.
V teh fokusnih skupinah smo zbrali številne izkušnje trenerjev, mentorjev mladih, ki so že bili na poti radikalizacije ali pa so bili do neke mere že radikalizirani, in primere kako so se trenerji lotili teh situacij.
V slovenskem primeru smo prišli do vznemirljivega zaključka, da trenerji, ne le borilnih veščin, ampak tudi nogometa, košarke in odbojke, niso vedeli, kaj narediti s posamezniki, ki so že na poti radikalizacije. Trenerji situacije niso mogli obvladati in ti posamezniki so bili prepuščeni »ulici«.
V teh fokusnih skupinah so bili razviti materiali, metodologije in znanja, ki nam bodo v pomoč pri izobraževanju trenerjev.