Newsfeed SLO Part.2 (SLO)

moon-4919501_1920

Večagencijske delavnice in usposabljanje s športnimi trenerji


Alma Mater Europea in Center Samurai sta načrtovala ” večagencijsko delavnico “, na kateri sta k sodelovanju na delavnicah in seminarjih povabila policiste, športne psihologe, profesorje, ravnatelje in druge strokovnjake.
Povabljeni so bili tudi tajni agenti, ki delujejo na področju ekstremizma, policisti in poveljniki različnih činov, športni psihologi, profesorji športa in ravnatelji, ki delajo z mladino in zasedajo vodilne položaje. Namen delavnic je bil seznaniti strokovnjake z dejavnostmi in ugotovitvami projekta SAFEZONE, ter razpravljati o načinih sodelovanja in reševanju ključnih vprašanj, ki smo jih prepoznali v naših raziskavah, delavnicah, seminarjih in v vsakdanjem delu.
Zbrali smo dovolj znanja in materiala za začetek organizacije delavnic s trenerji. Namen teh delavnic je odgovoriti na vprašanja Kdo, Kje, Zakaj in nenazadnje, Kako se soočiti z radikalizacijo v športu?
Delavnice so bile izvedene v 4 delih. Različne dele so razvili nemški, italijanski, portugalski in slovenski strokovnjaki. Iz tega smo ustvarili in izvedli pet različnih delavnic preko zooma (zaradi pandemije Covida).
Delavnice so bile zelo uspešne, z izmenjavo mnenj različnih vodij in udeležencev, pa smo pridobili veliko novega znanja in izkušenj. Te smo združili z ugotovitvami in podatki, ki smo jih razvili v preteklem letu.
Vse to nam je omogočilo izobraževanje trenerjev o ustreznih odzivih na radikalizacijo. Strokovnjaki, ki so vodili delavnice, so delili tudi svoje edinstveno kombinacijo teoretičnega znanja in bogatih osebnih, izkušnjami ter so s svojimi zgodbami, kritičnim razmišljanjem in debatami uspešno navdušili udeležence k dejavnemu sodelovanju na delavnicah.
Udeleženci so delavnice doživljali kot profesionalne in zabavne, ter so bili pripravljeni pridobljeno znanje uporabiti v praksi pri svojem delu in vsakdanjem življenju.